Introduksjonskurs

Indre Sogn ASVO har en skreddersydd kurspakke med et innhold som kan endres etter behov. Temaene i kurspakken er blant annet: – jobbsøking

– rettar og pliktar som arbeidstakar
– helse og ernæring
– helse, miljø og tryggleik/ ergonomi
– arbeidsliv og rus
– personlig økonomi