Fysisk trening og sunt kosthold

Indre Sogn ASVO as legger stor vekt på at fysisk trening og et sunt kosthold er en viktig del av attføringen. Vi har felles trim hver dag for alle ansatte.