Tilsette i Indre Sogn ASVO AS

Vi har fått nytt telefonnummer. Det nye nummeret er 993 86 999

Veronica Øyre
Dagleg leiar

Mob: 913 11 071
veronica@indresognasvo.no

Glenn Vie
Nestleiar/Driftsleiar

Mob: 916 03 127
glenn@indresognasvo.no

Anne Sofie H. Sørhage
Attføringsleiar

Mob: 919 12 006
anne.sofie@indresognasvo.no

Monica Nytun
Attføringskoordinator

Mob: 918 27 931
mn@indresognasvo.no

Marit Rasmussen
Avdelingsleiar Vaskeri

Mob: 480 56 206
vaskeri@indresognasvo.no

Harald Thune
Tilretteleggar/skilt Transport

Mob: 970 64 047
drift@indresognasvo.no

Gunn Berit Nundal
Tilretteleggar/syavdeling

Mob: 480 28 871
drift@indresognasvo.no

Ole Morten Sunde
Tilretteleggar/Tre – Glass og Metall

Mob: 481 12 799
drift@indresognasvo.no

Bent Olav Børresen
Produksjonsmedarbeidar

Arne Helge Aalen
Produksjonsmedarbeidar

Freddy Skattebo
Produksjonsmedarbeidar

Morten Sørum Haugen
Produksjonsmedarbeidar

Kine Lindstrøm-Bolme
Attføringskoordinator

Mob: 913 12 041
kine@indresognasvo.no
Svangerskapsperm, tilbake juni 2018