Varig tilrettelagt arbeid

Indre Sogn ASVO as har Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA) til personar med uføretrygd som ikkje får arbeid på den ordinære arbeidsmarknaden.

Arbeidstakaren er tilsett hos Indre Sogn ASVO as, og tiltaket er ikkje tidsavgrensa. Det er NAV som tilviser personar til tiltaket. Tiltaksdeltakar arbeider med produksjon og omsetning av varer og tenester på våre avdelinger. Arbeidsoppgåvene blir tilpassa den enkeltes si yteevne.

Arbeidet skal bidra til å utvikle ressursar hos arbeidstakarane gjennom tilrettelagte arbeidsoppgåver. Vi tilbyr så langt vi kan arbeidsoppgåver tilpassa den enkeltes ynskjer og behov.