Karriereveiledning

Karriereveiledning egnar seg for personar som står i ein valgsituasjon yrkesmessig, og er usikker på kva som vil vera eit godt valg. Målet kan vera:

– skule og studievalg
– jobbyte
– bedrifter med nedbemanning eller omstilling
– arbeidssøkning
– yrkesretta attføring