Inkludering

– Støtte til å fungere i det sosiale miljøet på arbeidsplassen
– Individuell tilrettelegging
– Utprøving av hjelpeutstyr, eller fysisk tilrettelegging av arbeidsplassen